شرایط مرجوعی کالا

شرایط مرجوعی کالا در فروشگاه بیلیاردسنتر:


کاربرمیتواند کالای خود دار درصورت تایید پشتیبانی مرجوع کند

*هزینه مرجوعی کالا برعهده مشتری محترم میباشد*

و مهم ترین شرط بازگشت کالا سالم و کامل بودن محصول با بسته بندی مناسب میباشد.

(لیبل محصول به هیچ عنوان از آن جدا نشده باشد)

چنانچه پس از رسیدن کالا و چک کردن آن توسط مجموعه ، دارای ایراد یا مشکل خاصی بود همان کالا مجدد با هزینه مشتری برای ایشان ارسال میگردد 🌸