1_بدنه میز بیلیارد: بدنه میزبیلیارد از چوب میباشد.جنس چوب با توجه به انتخاب و بودجه مشتری از روس به راش متغیر است.پایه ها تحمل وزنی که سنگ ها به آنها تحمیل میکنند را باید داشته باشند.میزهای بیلیارد با اندازه و رنگ های مختلف در بیلیارد سنتر قابل مشاهده میباشد.

2_سنگ روی میزبیلیارد:روی سطح میزبیلیارد سنگ قرار میگیرد.این سنگ به صورت 3 قطعه و با نوع برش اسلب انجام میشود و کاملا استاندارد است.

3_پوشش روی سطح میزبیلیارد:سطح میزبیلیارد سنگ میباشد و این سنگ توسط پارچه ای ذخیم پوشانده میشود.این پارچه رنگ های مختلف و متنوعی دارد و به سلیقه مشتری انتخاب میشود.و نگهداری از پارچه بسیار مهم میباشد زیرا اسیب پذیرترین قسمت میزبیلیارد میباشد و تاثیر مستقیم روی کیفیت بازی میگذارد.گردگیری پارچه میزبیلیارد بهتر است با استفاده برس یا فرچه مخصوص به طرف خواب پارچه انجام شود.

4_حفره های میزبیلیارد:هرمیز دارای 4 حفره یا همان پاکت در گوشه های میزمیباشدو 2 پاکت میانی هست که اندازه ی دهانه ی پاکت و شکل ظاهری پاکت های میانی و گوشه ای باهم متفاوت است.

نام پاکت های میانی:سردی یا میدل    نام پاکت های کناری:وگل یا کرنل

5_باند میز بیلیارد:مهم ترین قسمت میزبیلیارد باندها میباشد. جنس چوب باند/جنس لاستیک باند/ طرز نصب صحیح باندها نقش مهمی درکیفیت بازی و برگشت توپ ها دارد.یک باند استاندارد نباید زیادی سخت و خشک  و نباید زیادی نرم باشد.

6_پایه های میز: این پایه ها نباید از حاشیه میز بیرون بزند چون هنگام بازی ممکن است پای بازی کن به آن برخورد بکند.

نکته پایانی:میزبیلیارد بهتر است در محیطی با درجه حرارت مطلوب نگهداری شود.سعی کنید با پارچه خشک میز بیلیارد خود را گرد گیری کنید و به هیچ وجه نم دار نکنید.و برای براق شدن از روغن مخصوص استفاده کنید.