حدود 100 سال پیش بیلیارد به نام اسنوکر به دست انگلیسی ها از سمت جنوب ایران و به دست روس ها به نام پیرامید از سمت شمال ایران وارد کشور شد

روس ها در شمال و انگلیسی ها این بازی را در جنوب انجام میدادند و این بازی کم کم در ایران رواج پیدا کرد

چندی بعد شخصی به نام میگرویچ که روس تبار بود میزهایی از ایتالیا و روسیه و انگلیس خریداری کرد و به هتل ها / کازینوها / کوپ ها و... در ایران اجاره داد

همچنین میگرویچ و شاگردانش متخصص بازسازی و تعمیرات میزبیلیارد بودند

*اولین میز بیلیاردی که در ایران ساخته شد:

سرانجام درسال 1342میگرویچ و شاگردش میران اولین میزبیلیارد را در ایران ساختند و بعد از آن دیگر شاگردانش از روی نمونه های خارجی شروع به ساخت میزبیلیارد کردند

*اولین میز بیلیاردی که در ایران خریداری شد:

اولین میز بیلیاردی که در ایران خریداری شد در سال 1343 توسط اقای علی عبدو برای کلوپ تفریحی بولینگ عبدی از گرویچ خریداری شد

در آن زمان پیش از 10 ها بازی با میزبیلیارد در ایران رایج بود اما محبوب ترین انها (اسنوکر)نام داشت

و پیش از رواج بیلیارد در ایران بیشتر افرادی که این بازی  را انجام میدادند یا در ارتش ئ جزو افراد نظامی بودند یا جزو هنرمردان بودند یا افرادی بودند که خارج از ایران تحصیل یا کار میکردند و با این بازی اشنایی بیشتری داشتند

از جمله کلوپ های تفریحی در آن سالها کلوپ های زنجیره ای با مدیریت اقای نوربخش / اقای اطمینانی / اقای اشتهاردی اشاره کرد

پس از آن در سال 1347 باشگاه های بیلیارد با مجوز نظارت اماکن راه اندازی شدند